Đức Thánh Cha Phanxicô


Cờ Tòa Thánh Vatican

 

 • GIÁO HỘI HOÀN VŨ
 • GIÁO HỘI Á CHÂU
 • GIÁO HỘI VIỆT NAM
 • GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
 • KINH THÁNH
 • PHỤNG VỤ
 • TU ĐỨC
 • TƯ LIỆU
 • HIỆP THÔNG
 • ĐỒNG HƯƠNG ĐÀ NẴNG
 • VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT
 • TRANG BẠN ĐỌC


Đại Hội Dân Chúa 2012Giáo Lý Cộng Đồng


Năm Thánh 2010


Sunday Mass in English


Giờ Lễ


 


Bản đồ truy cập

 
Chuyên mục Hôm nay 27-11-2015 22:21
Tình huynh đệ linh mục: Nhân tố cốt yếu của linh đạo và đời sống linh mục giáo phận
2010-01-13 00:30:12

Tình huynh đệ linh mục:

Nhân tố cốt yếu của linh đạo và đời sống linh mục giáo phận

Nguồn : WHĐ

Tình Huynh đệ là một dấu chỉ và là chứng từ cốt yếu, và đồng thời cũng là điều kiện cơ bản của một người môn đệ của Đức Giêsu. Điều đó càng quan trọng hơn đối với linh mục, nhất là linh mục giáo phận.

Trong bối cảnh ngày nay ngày càng có nhiều vấn đề và khủng hoảng liên hệ tới đời sống linh mục, nhu cầu thực hành Tình Huynh đệ linh mục càng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.

I. Cở sở Thánh Kinh và Thần học về Tình Huynh đệ Linh mục

Huynh đệ hay anh em, theo nghĩa đen, là những người sinh ra từ dạ chung của cùng một người mẹ. Theo nghĩa rộng hơn, trong ngôn ngữ Do thái, đó là thành viên của cùng một gia đình, bộ tộc hay quốc gia, là những hậu duệ của cùng một tổ tiên. Ngoài ra, Kinh Thánh cũng thường nói đến nghĩa huynh đệ thiêng liêng, nghĩa là quan hệ giữa những người cùng chung một đức tin, chung một Giao ước (Cv 2,29.39; Am 1,9).

Ngay từ khởi đầu Kinh Thánh đã cho thấy Thiên Chúa, là Đấng toàn năng và tự mình không thiếu thốn gì, đã có ước muốn sâu thẳm sống Tình Huynh đệ, nghĩa đồng liêu. Thiên Chúa của Kinh Thánh vừa duy nhất vừa là cộng đoàn. Ngài thúc đẩy, khởi sinh và củng cố từng cá nhân và cộng đoàn. Thiên Chúa sáng tạo và cứu chuộc muốn sống Giao ước với dân Ngài tuyển chọn, giải thoát và dẫn dắt họ. Ngài hứa sẽ ban dồi dào phúc lành nếu Giao ước được sống trong cộng đoàn dân thánh. Ngài đặt trong trái tim con người, nam cũng như nữ, khát vọng sống Tình Huynh đệ dẫu con người bị xé nát từ rất sớm bởi tội giết người anh em mình (St 4,1-16).

Tình Huynh đệ đặt cơ sở thần học trên sự hiệp nhất của Ba Ngôi chí thánh. Trong Ba Ngôi, vừa có sự duy nhất vừa có khác biệt. Chính sự duy nhất trong dị biệt của Ba Ngôi, chính sự tương tại, tương hướng, tương trợ của Ba Ngôi chí thánh khai sinh Tình Huynh đệ trong nhân loại (x.Ga 17,21-23). Hội thánh là mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi. Linh mục phát xuất từ Hội thánh, làm việc trong Hội thánh và cho Hội thánh, do đó linh mục là người của cộng đoàn.

Chúa Giêsu, vị linh mục tối cao, là mẫu mực hoàn hảo cho đời sống linh mục trong mọi chiều kích. Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ, trước hết để “ở lại với Người” trong bầu khí huynh đệ thân tình ghi dấu sự khởi đầu cho một “người môn đệ” (Ga 1,35-39); rồi Người mới sai họ đi sứ vụ. Tình Huynh đệ trong tông đồ đoàn là đòi hỏi tiên quyết của người môn đệ. Hành động Chúa rửa chân cho các môn đệ trong Tin mừng Gioan chương 13 là một hành động mang tính bí tích và tiên tri. Tình Huynh đệ giữa các linh mục là dấu hiệu tiêu biểu của các môn đệ Đức Giêsu.

Nhờ cái Chết và sự Phục sinh của Chúa Kitô, các môn đệ kinh nghiệm sự Bình an của việc giao hòa với Thiên Chúa và với nhau. Chính sự giao hòa và ơn bình an phục sinh đó khơi dậy mối hiệp thông huynh đệ (koinonia) trong Hội thánh (Cv 4,42-44). Có như thế là nhờ Chúa Thánh Thần được tuôn ban trong ngày Ngũ Tuần, đã biến đổi các môn đệ trở nên con người mới sống theo ân sủng (2Cr 5,17). Chính ở trong lòng cộng đoàn tín hữu này mà Tình Huynh đệ được thực thi trước hết.

Các linh mục do bí tích truyền chức trở nên những người phục vụ và phân phát các mầu nhiệm và ân sủng của Thiên Chúa cho dân Ngài. Họ cùng nhau thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, mầu nhiệm Đức Kitô. Họ thông ban các ân sủng của Chúa nhờ các bí tích và phụng vụ, cũng như á phụng vụ và kinh nguyện cộng đoàn. Từ đó, Thân Thể huyền nhiệm, tức Hội thánh, được xây dựng trong Tình Huynh đệ. Tình Huynh đệ tạo nên cộng đoàn Kitô hữu, tạo nên Hội thánh thực sự.

II. Căn tính và Linh đạo linh mục giáo phận

A. Căn tính linh mục giáo phận

Điều cốt yếu nhất của một linh mục là “ở với” và “ở lại” với Chúa Giêsu. Căn tính ấy hệ tại ở động từ “là” linh mục hơn là “làm” linh mục. Mỗi linh mục được Chúa Kitô chọn, gọi và phong chức, do đó thuộc về Chúa Kitô và sống cho Chúa Kitô. Không có linh mục nào ở ngoài Chúa Kitô (Ga 15,1-11).

Một người rao giảng Lời Chúa, Tin Mừng của Chúa trước hết phải là môn đệ của Người, tin vào Tin Mừng của Người, làm chứng cho các mầu nhiệm (Nhập thể, Tử nạn và Phục sinh) và giáo huấn của Người. Do đó, người ấy phải tin điều mình giảng (orthodoxy) và làm chứng điều mình tin (orthopraxy).

Các linh mục phải sống hiệp thông và thực hành linh đạo Tình Huynh đệ giữa họ với nhau để trở nên như biểu tượng của sự hiệp nhất trong Thân mình huyền nhiệm, là Hội thánh, và như là chứng tá cho niềm tin, mẫu mực của bác ái và hiệp nhất.

Bởi bí tích truyền chức thánh mọi linh mục liên kết với nhau bằng một Tình Huynh đệ bí tích thân mật. Một cách riêng, họ tạo nên linh mục đoàn của giáo phận, dưới quyền của Đức giám mục. Sự liên kết giữa các linh mục ngày nay càng trở nên cần thiết hơn, bởi lẽ không linh mục nào được trang bị đầy đủ để thi hành sứ vụ một mình và độc lập. Các linh mục phải giúp đỡ nhau, liên kết với nhau bằng đức bác ái truyền giáo của người tông đồ, và bằng Tình Huynh đệ, sự cầu nguyện và hợp tác hết tình.

B. Linh đạo linh mục giáo phận

Linh đạo linh mục giáo phận vừa có tính bí tích, vừa có tiên tri và mục vụ. Linh đạo linh mục phát xuất từ Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng đã xức dầu linh mục để làm cho ngài nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và ban cho ngài khả năng làm mục tử cho cộng đoàn, và với cộng đoàn cho thế giới. Linh mục phục vụ Thánh Thần chứ không kiểm soát Thánh Thần như Đức Giêsu đã sống theo suốt cuộc đời Người.

Linh đạo căn bản của linh mục giáo phận thể hiện qua những nét sau đây:

1. Có một ý thức sâu thẳm về Thiên Chúa:

Ý thức rằng Thiên Chúa hiện hữu, hiện diện. Ngài yêu thương, cứu độ, giải thoát, dẫn dắt. Ngài quyền năng và không gì là không làm được. Ngài khơi dậy và khuấy động mọi ơn gọi bởi ân sủng vô cầu, hết sức quảng đại và tự do. “Nếu Thiên Chúa yêu thương ta như vậy, chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1Ga 4,11.12).

2. Sống phận “kẻ được yêu”:

Một linh mục là linh mục vì ngài được Thiên Chúa yêu mến. Ý thức sâu xa và kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu khiến cho người linh mục kiến tạo cộng đoàn, các huynh đoàn, các gia đình.

3. Sống niềm vui được chọn, được gọi, được phong chức trong Chúa Kitô:

Linh mục được đặt riêng bởi Chúa và cho Chúa như đối tác Giao ước. Linh mục được Đức Kitô chọn và hiến thánh. Được Chúa chọn, gọi là một ân sủng lớn lao tạo nên niềm vui khôn tả, một niềm vui bí nhiệm và thiêng liêng sâu xa. Niềm vui ấy cần được diễn tả ra cho cộng đoàn, và bởi đó nó mang tính mục vụ và truyền giáo.

4. Sống Tình Huynh đệ xung quanh cử hành Lời Chúa và Thánh Thể:

Kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmaus cho ta kinh nghiệm về Tình Huynh đệ được dựa trên:

a/ Việc “ở lại” với Chúa Giêsu;

b/ Hiểu Lời Chúa bằng niềm tin vào Chúa Kitô;

c/ Cử hành Thánh Thể, mầu nhiệm Chúa chết và sống lại;

d/ Lên đường, củng cố và xác nhận niềm tin của nhau, của cộng đoàn.

5. Ngoài ra Tình Huynh đệ linh mục giáo phận còn có thể được thể hiện qua việc sống mầu nhiệm Hội thánh như là sự Hiệp thông (koinonia). Khái niệm này có nền tảng sâu xa trong Kinh Thánh và lịch sử cũng như các truyền thống Giáo hội: Hội thánh là quy tụ diễn tả mối quan hệ giữa Thiên Chúa và tín hữu dựa trên ân sủng được làm con Thiên Chúa, và huynh đệ của Tin Mừng. Hội thánh là một tên gọi khác và là một kinh nghiệm thẳm sâu về tình hiệp thông và huynh đệ.

Tình Huynh đệ còn được sống trong mầu nhiệm Hiệp thông các thánh (các thánh thông công), trong cả chiều kích không gian và thời gian.

III. Linh đạo Tình Huynh đệ

Tình Huynh đệ là một kinh nghiệm nhân bản được sống hằng ngày.

1. Tình Huynh đệ giữa các linh mục giáo phận:

Linh đạo linh mục giáo phận được tái khám phá nơi Tình Huynh đệ. So với hoạt động mục vụ, Tình Huynh đệ diễn tả sự hiệp thông trong giáo hội cơ bản hơn.

Sống Tình Huynh đệ linh mục giáo phận diễn tả qua những cấp độ khác nhau:

– Trước hết và trên hết là Tình Huynh đệ giữa các linh mục và Giám mục của họ;

– Kế đến là Tình Huynh đệ giữa các anh em linh mục với nhau;

– Cấp độ thứ ba mang bản sắc mục vụ: Tình Huynh đệ giữa các linh mục và giáo dân của họ.

Quan hệ giữa Giám mục và linh mục giáo phận của ngài trước hết phải dựa trên đức ái siêu nhiên. Giám mục cần sẵn sàng đi sâu vào đối thoại với linh mục của mình, cá nhân cũng như tập thể, và cách thường xuyên. Hơn nữa, các linh mục giáo phận phải hiệp nhất với nhau và nhiệt thành thực sự với lợi ích thiêng liêng của toàn thể giáo phận.

Tình Huynh đệ này là Tình Huynh đệ giữa những người được thánh hiến bởi Bí tích truyền Chức nên mang tính bí tích của sự hiệp thông Ba Ngôi Thiên Chúa (x. 1Ga 4,7-21). Tính chất giáo phận của Tình Huynh đệ này không diễn tả qua định chế như Tình Huynh đệ trong các cộng đoàn dòng tu, nhưng mang tính mục vụ và hướng đến dân Chúa.

2. Phúc lành và ân sủng của Tình Huynh đệ:

Sống linh đạo Tình Huynh đệ người ta được chữa lành khỏi mọi nỗi sợ hãi, hoài nghi và thiếu tin tưởng trong quan hệ xã hội; gia tăng sự thông cảm và hài hòa; khơi dậy sự khoan dung, đón nhận và đối thoại. Tình Huynh đệ tạo nên sự tương trợ, bình đẳng, hiệp thông, tham dự và nghĩa đồng liêu; từ đó có niềm vui thiêng liêng.

Nhờ Tình Huynh đệ ấy, các linh mục học được tinh thần hiếu khách, sự ứng xử tử tế và biết xẻ chia; biết ân cần đối với những người anh em bệnh tật, già yếu, cô đơn, đau khổ, những người kiệt sức, bị đày đọa, bách hại. Họ cũng hân hoan khi tụ họp cùng giải trí, và giúp nhau vun trồng đời sống thiêng liêng, nhân bản, trí thức, cùng hợp tác để thăng tiến sứ vụ, bảo vệ nhau khỏi mọi hiểm nguy chờ chực từ nỗi cô đơn.

3. Những vấn đề và cám dỗ:

Những khó khăn, những “bụi gai” cản trở đời sống và sứ vụ linh mục có thể là:

– Khuynh hướng thích biểu lộ uy quyền, sự ganh tị, sợ hãi trống trải nội tâm. Một thời gian biểu đầy ắp cũng có thể là cớ tránh né.

– Những cám dỗ liên quan đến các lời khuyên phúc âm như độc thân khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục.

– Mọi thứ kiêu ngạo và tập trung thái quá vào cá nhân linh mục cản trở nhiều việc xây dựng và phát triển kinh nghiệm Tình Huynh đệ (Rm 12,16).

– Dùng quá nhiều hoặc bị nghiện rượu; quan hệ tính dục bất chính, lạm dụng tình dục trẻ em; sử dụng của cải của Giáo hội sai trái; thường có thái độ hay cay cú, phàn nàn các đấng bản quyền… cũng là những lãnh vực phát sinh vấn đề.

– Quản lí thời gian không tốt, thiếu một giải trí ưa thích lành mạnh cũng có thể phát sinh vấn đề.

Các linh mục chia sẻ với nhau trong Tình Huynh đệ, có thể giúp nhau khám phá ra những cản trở nghiêm trọng, mà nếu không được tháo gỡ kịp thời có thể gây nguy hại cho đời sống linh mục.

IV. Những thách thức và lời khuyên nhủ

1. Đấng Thường Quyền của giáo phận có trách nhiệm đặc biệt củng cố, phát triển Tình Huynh đệ thiêng liêng trong hàng ngũ các linh mục của mình. Đó phải là một trong những quan tâm lớn nhất của ngài. Các linh mục giáo phận không chỉ là những người cộng sự của ngài, nhưng còn là những người anh em trong bí tích Truyền Chức thánh. Họ chia sẻ chức linh mục của Đức Kitô với ngài.

2. Tình Huynh đệ linh mục được củng cố mạnh mẽ bởi sự nâng đỡ nhau trong cầu nguyện nhất là qua những cuộc hồi tâm tháng, tĩnh tâm năm.

3. Các linh mục giáo phận cần được an tâm, cảm thấy được địa phận chăm sóc. Các ngài cần có an sinh xã hội, được chăm sóc về y tế, đặc biệt đối với những đấng tuổi già, tuổi hưu, các linh mục cần được bảo đảm những ngày nghỉ hàng năm. Những vấn đề này, dù có tính cá nhân, cũng ảnh hưởng đến, và củng cố kinh nghiệm về Tình Huynh đệ linh mục giáo phận. Phần mình, các linh mục giáo phận phải gắn bó với Giám mục của mình với một đức bác ái chân thành và vâng phục.

4. Thường huấn cho các linh mục cần phải được giáo phận thường xuyên tổ chức. Không phải chỉ như để cập nhật thông tin, nhưng còn phải để tăng trưởng chiều kích nhân bản, thiêng liêng và mục vụ.

5. Các hiệp hội, tu hội đời dành cho linh mục giáo phận rất được khuyến khích.

6. Một chương trình ngắn hạn, về mục vụ và truyền giáo chẳng hạn, giao lưu giữa các nước châu Á cũng rất tốt, ý nghĩa, làm phong phú đời sống linh mục.

Kết luận

Linh mục không bao giờ cô đơn, nhưng luôn được nâng đỡ bởi Thiên Chúa toàn năng. Các ngài phải luôn tin vào Đức Kitô, đấng đã kêu gọi các ngài tham dự vào chức tư tế của Người. Các ngài có nhiều anh em trong chức linh mục, và giáo dân tín hữu trên toàn thế giới, là những đồng minh.

“Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. Chúng ta đừng bỏ các buổi họp; trái lại phải khuyến khích nhau nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến gần” (Dt 10,24-25).

“Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và xây dựng cho nhau” (Rm 14,19).

Lm. Emmanuel Asi

 


 


 


 

––––––––––––––––––––––

Chú thích: đây là tóm lược bài diễn thuyết “Priestly Fraternity as an essential part of the sprirituality and life of the diocesan priests” của lm. Emmanuel Asi ( Pakistan) tại Hội nghị quốc tế “Đời sống Linh mục công giáo – một thách đố của thế giới hiện nay” do Văn Phòng Giáo sĩ của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ 17 -22 tháng 11 năm 2008.

 

 


 

 

Nguyễn Anh Tuấn tóm lược
Về đầu trang

Những bài khác:
 
Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

5 phút/ngày cho Lời Chúa 

<<Tháng 11 Năm 2015>>
HaiBaNămSáuBảyCN
      
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
      


Năm Đức Tin 2012-2013

 

 Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu

 Bác Ái Xã Hội - Caritas Đà NẵngQuỹ Giáo Dục Phạm Ngọc Chi

 

 Nối Kết

Tòa Thánh Vatican

Liên HĐGM Á Châu

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình 

Ủy Ban Kinh Thánh

Ủy Ban Mục Vụ Di Dân

Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam

Ủy ban Công lý và Hòa bình

Ủy ban Giáo lý Đức tin

Ủy ban Nghệ Thuật Thánh

Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam

Giáo phận Bà Rịa

Giáo phận Ban Mê Thuột

Giáo phận Bắc Ninh

Giáo phận Cần Thơ

Giáo phận Đà Lạt

Tổng Giáo phận Hà Nội

Giáo phận Hải Phòng

Tổng Giáo phận Huế

Giáo phận Kon Tum

Giáo phận Lạng Sơn

Giáo phận Long Xuyên

Giáo phận Mỹ Tho

Giáo phận Nha Trang

Giáo phận Phan Thiết

Giáo phận Phú Cường

Giáo phận Phát Diệm

Giáo phận Qui Nhơn

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thanh Hóa

Tổng Giáo phận TP HCM

Giáo phận Vinh

Giáo phận Vĩnh Long

Giáo phận Xuân Lộc© 2009 Tòa Giám Mục Đà Nẵng
Địa chỉ: 156 Trần Phú - Tp Đà Nẵng
Số Điện Thoại : 0511.3826628 Fax: 0511.3871856
Email: admin@giaophandanang.org
Được thiết kế và phát triển bởi nhóm thiết kế Website TGM Đà Nẵng